My jsme ještěrkáři!

Impresum

Obsah
Linde Material Handling Česká repubilka s.r.o.
Polygrafická 622/2
Česká Republika - 108 00 Praha 10
IČ: 00676977, DIČ: CZ00676977
Česká republika

Zastoupená:
Ing. Jindřich Kotyza, jednatel

Telefon: +420 603 586 637
E-mail: fiajan@aq-web.cz
Website: www.linde-mh.cz

Podmínky užívání

Linde Material Handling Česká republika s.r.o. pravidelně kontroluje a aktualizuje informace uvedené na svých webových stránkách. I přes maximální péči a pozornost se může stát, že v mezidobí došlo ke změně zveřejněných údajů. Proto za stoprocentní aktuálnost, správnost a úplnost uvedených informací nemůžeme převzít odpovědnost ani ručení. O to více platí vyloučení odpovědnosti za obsah jiných, externích stránek, na které mohou vést ze stránek Linde hypertextové odkazy.
Linde Material Handling Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo ke změnám či doplněním informací zveřejněných na těchto stránkách.
Obsah a struktura webových stránek Linde Material Handling jsou chráněny autorským právem. Rozšiřování informací a dat, zejména využití textů a obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. Tiskové zprávy a další veřejné dokumenty (např. v sekci Download či Aktuality) mohou být využity pro osobní potřebu či veřejná sdělení.

Copyright

Obrázky, značky a texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími právy průmyslového vlastnictví. Reprodukce pro prodejní účely nebo jiné komerční využití je zakázáno. Částečná nebo celková reprodukce těchto webových stránek je přípustná pro soukromé, osobní, nebo jiné nekomerční účely, za předpokladu, že nebyla provedena žádná změna jejich obsahu.
Kromě výše uvedeného, Linde Material Handling GmbH si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit informace uvedené v tomto dokumentu.