My jsme ještěrkáři!

Podmínky použití

Informace obsažené na těchto stránkách jsou pravidelně kontrolovány a  aktualizovány Linde Material Handling s náležitou péčí . Nehledě na to, data mohou podléhat změnám v průběhu mezidobí. Proto, Linde Material Handling nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za časovou správnost a úplnost poskytnutých informací.

To platí i pro jiné webové stránky, které mohou být přístupné přes hypertextové odkazy. Linde Material Handling nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, které mohou být přístupné prostřednictvím těchto odkazů. Dále, Linde Material Handling si vyhrazuje právo změnit či doplnit informace uvedené kdykoli a bez předchozího upozornění.

Obsah a struktura webových stránek Linde jsou chráněny autorským právem. Reprodukce informací nebo obsahu dat, zejména použití textů, obrázků nebo grafiky, vyžaduje předchozí souhlas Linde Material Handling .Použití tiskových zpráv a dalších dokumentů označených za veřejné je dovoleno ve veřejném styku.