My jsme ještěrkáři!

Prohlášení o ochraně soukromí

Děkujeme vám za návštěvu této webové stránky Linde Material Handling GmbH. Respektujeme vaše soukromí a vytvořili jsme tyto Zásady ochrany soukromí, abychom vám ukázali, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze na těchto stránkách a to do té míry, která je technicky nezbytná. Následující informace vysvětluje, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje a za jakým účelem.

1.1. Sběr a zpracování dat

a) Technické údaje

Při návštěvě této webové stránky, sbíráme a dočasně ukládáme obecné technické informace, jako například IP adresu vašeho počítače, webové stránky, ze které jste navštívili naše webové stránky, a čas a délku návštěvy. Anonymizujeme a statisticky analyzujeme tyto informace a používáme je výhradně ke zlepšení obsahu a funkčnost našich webových stránek.

b) Osobní údaje

Další osobní údaje, jako je vaše e-mailové adresa, jméno, adresa nebo jiná uživatelská data jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud je dobrovolně poskytnete, např. při použití našeho kontaktního formuláře nebo při registraci pro regionální mistrovství. Poskytujete tyto údaje na výslovně dobrovolné bázi a se vaším souhlasem. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely, pro které jste je nám poskytli, např pro účely odpovídajících  vašem dotazu. Pro další účely, jako informování o našich akcích, výrobcích a jiných aktivitách, budeme požadovat Váš souhlas při zadávání dat. Vaše údaje nebudou použity k jiným účelům bez Vašeho výslovného souhlasu. Samozřejmě, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas. Chcete-li tak učinit, zašlete prosím krátký e-mail na: info@linde-drivers-club.com.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud nejsme ze zákona povinni tak učinit. Pokud jste nám poskytli údaje pro registraci do regionálních šampionátů a musíme údaje přenést příslušnému regionálnímu prodejci. Pokud externí poskytovatelé služeb mají přístup ke vašim osobním údajům, zavedli jsme právní, technické a organizační opatření a budeme provádět pravidelné kontroly k zajištění bezpečnosti v souladu s ustanoveními zákona o ochraně údajů.

1.2. Analýza

Tato webová stránka využívá technologie od Piwik. Piwik používá cookies pro účely statistické analýzy. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače, a přispívají ke zlepšení navigace. Umožňují, aby se zabránilo opakovanému zadávání všech potřebných údajů při každém použití webových stránek. Cookies nám pomáhají přizpůsobit naše webové stránky přesně podle Vašich potřeb, např. preferovaný jazyka nebo oblasti zájmu. Pokud nechcete používat cookies, stačí jednoduše deaktivovat přijímání cookies ve vašem prohlížeči. Většina prohlížečů soubory cookies přijímá automaticky, ale umožňují vám je odmítnout nebo vás upozorní před jejich uložením. Více informací o tom, jak to funguje, najdete v návodu k obsluze od svého prohlížeče. Shromážděné údaje pomocí technologií Piwik se nepoužívají k identifikaci návštěvníků webových stránek bez vyšeho výslovného souhlasu a nespojují osobní údaje s osobou, na kterou odkazuje pseudonym.

Souhlas pro sběr a ukládání dat, může být zrušen kdykoliv v budoucnosti. Klikněte zde pro deaktivaci Piwik.

1.3. Bezpečný přenos dat

Přijali jsme rozsáhlé technické a provozní bezpečnostní opatření, aby se zajistilo, že osobní údaje které uchováváme jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zneužití. Data mohou být přenášena přes šifrované spojení. V tomto případě bude v adresním řádku vašeho prohlížeče se zobrazeno "https" namísto "http", společně se symvolem klíče nebo zámku. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně prověřovány a upravovány v souladu s nejnovějšími technologiemi. Přenos dat je šifrován.

1.4. Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. V souladu s naší právní povinnosti Vás budeme rádi informovat o tom, zda jsme uložili vaše osobní údaje - a pokud ano, jaké osobní údaje. Pokud si přejete dostávat tyto informace, prosím, zašlete nám písemnou žádost. Jak je stanoveno v zákoně o ochraně osobních údajů, je to možné, případně požadovat tyto údaje opravit, zablokovat nebo smazat, pokud to je povoleno podle zákonných požadavků na uchovávání údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obráti pokud budete potřebovat jakékoliv informace, nebo máte nějaké návrhy nebo stížnosti.

Soukromé a důvěrné
Attn.: Ms Faezeh Shokrian
KION Material Handling GmbH 
A company of KION GROUP AG 
Abraham-Lincoln-Straße 21, 65189 Wiesbaden, Germany 
Email: dataprotection@kiongroup.com